S dobre zohraným tímom ide všetko ľahšie

Miriama Pudišová (26)

V KPMG začala pracovať popri štúdiu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. S diplomom v ruke tak mala kariérne jasno. Aktuálne pracuje ako Senior na oddelení, ktoré sa zameriava na audit finančných inštitúcií. Baterky si dobíja hlavne behom, ktorý je spoločnou záľubou mnohých jej kolegov. V súkromí relaxuje na umeleckých kurzoch hrnčiarstva či drevorezby.

Kedy si po prvý raz počula o KPMG a čím ťa zaujalo?

Počas školy sme spolu so spolužiakmi navštevovali veľtrhy práce a práve tam ma zaujala ponuka poradenských a audítorských firiem, ktoré tvoria Veľkú štvorku. Vtedy som začala uvažovať nad auditom. Neskôr som sa osobne stretla s niekoľkými ľuďmi, ktorí pracovali v KPMG a okrem iného si veľmi pochvaľovali pracovný kolektív, ľudský prístup a celkovú atmosféru vo firme.

Ako si spomínaš na prvé dni v práci?

Nastúpila som v roku 2014. V prvých dňoch urobil na mňa veľký dojem prístup ostatných kolegov ku mne ako nováčikovi. Všetci kolegovia boli milí a ochotní pomôcť a poradiť. Aj keď začiatky v novej práci neboli ľahké, práve prístup mojich kolegov bol pre mňa veľmi nápomocný.

Ako by si zhodnotila tvoje pracovné začiatky?

Na začiatku bolo pre mňa zložité zorientovať sa v tom množstve procesov, ktoré vykonávame v rámci auditu. Človek musí venovať aj trošku svojho voľného času, aby postupne pochopil princípy toho, ako fungujú naše audit procesy a prečo ich vykonávame daným spôsobom.

Zamestnanie a kariéru možno vnímať ako dva odlišné pojmy. Ako si predstavuješ svoju kariéru?

Úspešná kariéra pre mňa znamená naplnenie ambícií a realizovanie svojho potenciálu. Stať sa odborníkom v určitej oblasti, zúročiť svoje pracovné skúsenosti, spolupracovať s kolegami, pomáhať pri riešení pracovných úloh, a byť tak prínosom nielen pre firmu, ale aj pre celú spoločnosť. Snažím sa pristupovať k práci zodpovedne, aby bola urobená včas a najlepšie ako viem. Najľahšie to ide s dobre zohraným tímom ľudí, ktorým, podľa môjho názoru, naše oddelenie je.

Máš predstavu o práci svojich snov?

Generálny riaditeľ veľkej medzinárodnej spoločnosti A z realistickejšieho pohľadu pravdepodobne práca v nejakej finančnej inštitúcii. Pravdu povediac, snažím sa žiť súčasnosťou a žiadne veľké plány si nerobím. Čo sa týka budúcnosti, som otvorená možnostiam, ktoré prídu.

Aké sú vaše vzťahy s kolegami? Stretávate sa aj v súkromí?

Po úspešnom ukončení väčšej zákazky si s kolegami nájdeme čas na malú oslavu. Máme svoje tradičné akcie ako opekačka alebo spoločná chata. Počas týždňa si po práci niekedy zájdeme na spoločné stretnutie pri pive/víne alebo nejakej spoločenskej či športovej aktivite.  KPMG sa pravidelne zapája  do športových aktivít alebo projektov firemného dobrovoľníctva. Mne osobne sa veľmi páči štafetový beh Od Tatier k Dunaju, kde sme boli už minulý rok dobrá partia a chystáme sa aj tento rok.

Aké vlastnosti by podľa teba mal mať uchádzač o manažérsku pozíciu vo firme?

Mal by to byť líder, ktorého ľudia prirodzene akceptujú, ktorý vie zvládať stresové situácie. Úspešný manažér by mal vedieť motivovať, mal by vedieť využiť potenciál každého jedného člena tímu a náležite oceniť ich prácu.

Čím je podľa teba tvoja práca výnimočná?

Na svojej práci si veľmi cením možnosť neustále sa rozvíjať po odbornej stránke a participovať na rôznych zaujímavých projektoch. Človek tak má možnosť rýchlo napredovať, i keď udržať vysoké pracovné tempo a nasadenie je samo o sebe veľká výzva. A keď k tomu pridáme potrebu zvyšovania odbornosti, tak človek má čo robiť.

Ako tráviš voľný čas?

Práve spomínaným behom, počas ktorého sa človek uvoľní a príde na iné myšlienky. Chodím aj na rôzne kurzy. Absolvovala som už drevorezbu, výrobu drôtených šperkov a hrnčiarstvo. Vnímam to ako skvelý spôsob na odreagovanie sa.