Martin Oross

Štúdium práva absolvoval na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a s dva a pol ročnou praxou advokátskeho koncipienta nastúpil v decembri 2020 na právne a daňové oddelenie do KPMG. Aktuálne, už ako advokát, zastáva pozíciu Legal Consultant 2. S odstupom času hovorí, že zaslanie životopisu do KPMG, bola tá najlepšia vec, akú v danom čase mohol urobiť. Martin je bývalý juniorský reprezentant SR v zápasení, ktorému sa dodnes príležitostne venuje.

oross-martin- Legal Consultant 1

Pamätáš si na svoj pohovor a moment, kedy si si povedal, že pre KPMG chceš pracovať?

Tento moment si pamätám veľmi dobre. V mojej diplomovej práci som sa venoval problematike trestnoprávnych aspektov porušovania daňových povinností a vedel som, že v KPMG budem mať možnosť venovať sa prepojeniu práva s daňovou problematikou. Takmer obratom po zaslaní životopisu ma kontaktovala dnes už kolegyňa z oddelenia HR a požiadala ma o absolvovanie prvého kola výberového konania – testov. Pôsobila veľmi prívetivo, v krátkosti si overila moje znalosti cudzieho jazyka a po absolvovaní testov mi dohodla pohovor s partnerom KPMG. Z pohovoru som mal veľmi dobrý pocit. Stihli sme sa porozprávať o mojich skúsenostiach a cieľoch, o fungovaní oddelenia, na ktoré som sa hlásil aj o odborných témach z rôznych oblastí práva. Keď mi bolo oznámené, že som bol na pracovnú pozíciu prijatý, úprimne som sa tomu potešil.

Ako vyzerá typický deň právneho poradcu v KPMG?

V práci sa venujem najviac obchodnému, správnemu a pracovnému právu, a to ktorý typ práve prevláda, určuje, ako bude vyzerať môj deň. Veľká časť mojej práce spočíva v príprave právnych stanovísk pre klientov. Radíme pri začiatkoch ich podnikania s výberom najoptimálnejšej právnej formy, poskytujeme právne poradenstvo zahraničným klientom, ktorí majú záujem pôsobiť aj na Slovensku. Pripravujeme rôzne typy zmlúv, najrôznejšie návrhy korporátnych rozhodnutí a dokumentov alebo poskytujeme právne poradenstvo pri korporátnych záležitostiach. Pripravujeme právne stanoviská a v neposlednom rade zastupujeme klientov pred správnymi orgánmi. K neodmysliteľnej súčasti mojej práce patrí aj príprava podaní, ktoré sú určené súdom. Práca právneho poradcu v KPMG je naozaj rozmanitá a stereotyp u nás nehrozí.

Čo ťa na tvojej práci najviac baví?

Je to práve spomenutá rozmanitosť mojej práce. Klienti sa na nás obracajú vždy s inou otázkou či problémom a mojou úlohou je nájsť pre nich to najoptimálnejšie riešenie. Práca so zákonmi ma vždy bavila a bezpochyby k mojej práci patrí, no legislatíva málokedy poskytne priamu či jednoznačnú odpoveď na konkrétny problém. K riešeniu sa vieme dopracovať výkladom zákonov a veľmi často aj štúdiom a aplikáciou príslušných podzákonných právnych predpisov. Pri poskytovaní kvalitných právnych služieb je dôležité byť zorientovaný aj v judikatúre súdov či rozhodovacej činnosti správnych orgánov. Práve oboznamovanie sa s názormi súdov a správnych orgánov ma baví a svojim spôsobom fascinuje.
Najväčšiu radosť mi potom urobí spätná väzba klienta, keď klient moju prácu ocení a uzná, že vďaka službám KPMG ušetril alebo sa mu podarilo vo svojej firme nastaviť také procesy, ktoré jeho podnikanie či fungovanie obchodnej spoločnosti zefektívnili.

Hovorí sa, že KPMG má špeciálnu firemnú kultúru. Ako by si ju opísal?

V KPMG je cítiť „tímový duch“ v tom zmysle, že pracujete s kolegami, ktorí sú vždy nápomocní a priateľskí. Aj keď je možné pracovať formou home office, ja osobne do kancelárie chodím rád. Charakteristické pre firemnú kultúru KPMG je, že si všetci tykáme. To platí naozaj vždy, bez ohľadu na to či hovoríte s partnerom KPMG, kolegom z vášho alebo iného oddelenia. Toto do vzťahov na pracovisku vnáša priateľskejšiu atmosféru. Kolegovia na právnom a daňovom oddelení sú zároveň vždy ochotní poradiť, čo oceňujú predovšetkým absolventi vysokých škôl, pre ktorých je práca u nás často ich prvým zamestnaním.

Chcel by si niečo odkázať svojim budúcim kolegom?

Aby poslali životopis do KPMG. Myslím si, že to nebudú ľutovať. A pokiaľ ide o čestných, talentovaných a pracovitých absolventov, odkázal by som im, že v KPMG získajú cenné skúsenosti a budú pre nich vytvorené podmienky na prehlbovanie ich vedomostí.

Na vašom oddelení ste veselá parta, máš obľúbený vtip o právnikoch?

Neviem či je to vtipné, ale všimol som si, že naozaj platí nasledovné: Pomôž niekomu, keď má problém a on si na teba spomenie, keď bude mať ďalší.

Kontakt

icon

Adresa

Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava

icon

Zastávky

Chatam Sófer,
Kráľovské údolie

icon

River park

-1. poschodie, návštevníci