Voľné pozície v KPMG

KPMG_01_02

Máš vzťah k číslam a chceš za pomerne krátky čas vidieť, ako funguje účtovníctvo vo firmách rôznych veľkostí a zamerania? Pridaj sa k nám! Okrem auditov účtovných uzávierok a podporných dokumentov budeš analyzovať ekonomické ukazovatele firiem, viesť inventúry a môžeš spolupracovať na due diligence alebo iných poradenských projektoch.

Audítor Junior
Audit Trainee

KPMG_02

Máš vzťah k daniam a chceš využiť svoje poznatky zo školy v praxi? Pridaj sa k nám! Okrem komunikácie s klientmi, práce so zákonmi a daňovými priznaniami, môžeš spolupracovať s kolegami z iných oddelení na ďalších zaujímavých projektoch, ako sú napríklad fúzie, akvizície alebo reštrukturalizácie.

Tax Junior Consultant
Tax Trainee

KPMG_03

Naši odborníci pomáhajú klientom pri rozhodovaní, či kúpiť, alebo predať firmu, prípadne vedia poradiť pri financovaní. Zaoberajú sa poradenstvom v oblastiach, ako je hodnotenie a zlepšovanie podnikových procesov, podpora pri výbere a implementácii informačných systémov, stratégia a riadenie IT, kybernetická bezpečnosť, riadenie rizík, digitalizácia a automatizácia procesov, dátové analýzy, tvorba automatizovaných reportov pre manažment a benchmarking.

KPMG_04

Do KPMG hľadáme ambicióznych a motivovaných ľudí, ktorým poskytneme zázemie na tej najvyššej úrovni a posunieme ich medzi najlepších manažérov sveta. Chceš byť medzi nami? Pošli nám svoj životopis a tvoja kariéra sa môže začať!

KPMG v pohybe

O spoločnosti KPMG

KPMG_05_02

27 rokov na trhu

KPMG na Slovensku poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenstva už od roku 1991

KPMG_06

Viac ako 300 zamestnancov

KPMG na Slovensku zamestnáva vyše 300 ľudí, ktorí poskytujú širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb

KPMG_07

KPMG na Slovensku odporúča 90 % klientov

Získali sme dôveru viac ako 3 300 klientov, ktorí oceňujú našu dôkladnú znalosť lokálneho trhu

KPMG_08

Svetový, európsky a stredoeurópsky líder

Pôsobíme v 152 krajinách a zamestnávame vyše 189 tisíc ľudí, ktorí pracujú po celom svete

Postup výberového konania

KPMG_postup_11_3

Všetky tieto tri časti osobného pohovoru prebiehajú za sebou a ešte v ten deň dostaneš pracovnú ponuku.

Postup výberového konania

KPMG_postup_resp_01
KPMG_postup_resp_02
KPMG_postup_resp_03
KPMG_postup_resp_08_3
KPMG_postup_resp_06

Sleduj naše eventy na Facebooku

Organizujeme rôzne workshopy, stretnutia a zábavné podujatia nie len pre študentov. Sleduj naše eventy na Facebooku a príď sa naučiť kopec nového alebo nás len spoznať a zabaviť sa s nami!

Pošli nám svoj životopis

Vyber si karéru, nielen prácu. Pošli svoj životopis ešte dnes!Oboznámil som sa s Prehlásením KPMG o ochrane súkromia

Týmto v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), najmä jeho čl. 7 a 13 a príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), najmä § 14 a § 19 Zákona udeľujem ako dotknutá osoba súhlas spoločnostiam KPMG Slovensko Advisory, k.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 403 417, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B, KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 348 238, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 4864/B, KPMG Legal s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 238 623, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 81210/B, KPMG Valuation s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 744 820, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 58279/B (ďalej len „KPMG spoločnosti“) ako spoločným prevádzkovateľom so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov, a to za účelom zaradenia medzi uchádzačov o zamestnanie v KPMG spoločnostiach. Súhlas udeľujem na obdobie jedného (1) roka. Súhlas je možné odvolať kedykoľvek a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo emailovej správy na adresu privacy@kpmg.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba mám v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákona právo: Požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov; Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Máš otázky? Spýtaj sa nás!

  +421 2 5998 4111

Náš HR team

HR_Jessica_01

Jessica Thirringová | Recruiter

Jessica zastrešuje výber absolventov pre oddelenie Daní a Poradenstva.

HR_Sona_02

Soňa Čuková | Recruiter

Soňa zastrešuje výber absolventov pre Audit.

Uspieť môže každý

Stiahni si zadarmo magazín a zisti viac o úspechu v KPMG